Otwarte pon-pt 8 - 17
sobota 8 - 12
Biuro ul. Bystrzycka 24
58-100 Świdnica
tel. 733 300 222
SERWIS 577 722 215
Biuro Kłodzko ul. Połabska 20
57-300 Kłodzko
tel. 577 788 851

Serwis

ZGŁOŚ ROZRUCH / PRZEGLĄD / NAPRAWĘ KOTŁA

PAMIĘTAJ ! Aby kocioł lub palnik pracował poprawnie musi być regularnie serwisowany. Oferujemy sprzedaż, montaż oraz serwis urządzeń grzewczych.  Autoryzowany serwis zapewnia pełną profesjonalną obsługę gwarancją oraz pogwarancyjną kotłów oraz palników. Serwis fabryczny i autoryzowany ma wyłączne prawo na wykonywanie pierwszego uruchomienia kotła oraz przeglądów gwarancyjnych.

Obowiązki autoryzowanego serwisanta względem użytkownika przy pierwszym uruchomieniu:

 • Przeszkolenie z ogólnych zasad użytkowania i obsługi kotła
 • Podłączenie urządzeń zewnętrznych do automatyki (bez prowadzenia przewodów)
 • Sprawdzenie poprawności działania urządzenia, ustawienie odpowiednich parametrów do spalania wybranego paliwa i ogrzewania budynku.

Demontaż urządzenia przed wniesieniem do kotłowni (obudowa i automatyka kotła - bez wnoszenia) 200 zł brutto

Montaż urządzenia przed wniesieniem do kotłowni (obudowa i automatyka kotła - bez wnoszenia) 200 zł brutto

Zgłoszenia pierwszego uruchomienia kotła, przeglądu serwisowego lub pytania dotyczące doboru i obsługi urządzeń: sklep@drago24.pl lub tel.: 733 300 222

Obowiązki autoryzowanego serwisanta względem użytkownika przy przeglądzie rocznym:

 • Czyszczenie wymiennika kotła, palnika kotła, kontrola automatyki kotła
 • Przeszkolenie z ogólnych zasad obsługi kotła przez użytkowania
 • Sprawdzenie poprawności działania urządzenia, ustawienie odpowiednich parametrów do spalania wybranego paliwa i ogrzewania budynku

Wymiana oprogramowania na nowsze jedynie na życzenie klienta.

Cennik usług serwisowych nie objętych gwarancją dla użytkownika:

Naprawa, przegląd, montaż oraz wszystkie inne czynności, które nie są regulowane odrębnym cennikiem, rozliczane są ilością roboczogodzin przepracowanych przez pracownika naszego serwisu. Cena za 1 roboczogodzinę wynosi 250 zł brutto plus koszt dojazdu do klienta:

Do każdej usługi należy doliczyć koszt dojazdu do klienta na terenie Polski [zł brutto]:
do 100 km - 100 zł
101 km - 300km - 200zł

Dojazd do klienta na terenie UE [zł brutto]
3 zł za każdy przejechany kilometr

Ceny obsługi urządzeń KOSTRZEWA:

Pierwsze uruchomienie kotła jest obowiązkowe dla:

 • Mini Bio 10kW - 20kW - 300 zł
 • Mini Bio Luxury 10kW - 20kW – 350 zł
 • Pellets Fuzzy Logic 15kW - 100kW - 300 zł
 • Pellets 100 16kW, 40kW, - 300 zł
 • Palnik Platinum Bio 16kW, 24kW, 40kW- 300zł
 • Palnik Platinum Bio SPIN 55kW, 165kW – 450 zł
 • Compact Bio 10 Kw- 300 zł
 • Compact Bio Luxury 10 Kw, 24 Kw -350 zł
 • Farmer Bio 16, 24 kW- 300 zł
 • Maxi Bio SPIN 55-100 kW – 450 zł
 • Maxi Bio SPIN 150 kW-330 kW – 500 zł
 • Twin Bio 12 kW- 32 kW- 300 zł
 • Twin Bio Luxury – 12 kW-32 kW – 350 zł
 • Palnik Agromatic 35 kW – 350 zł

Ceny obsługi urządzeń LAZAR:

Koszt rozruchu zerowego *
Smartfire- 123,00 PLN Brutto / 100,00 PLN Netto
Kotły do 50 kW (łącznie z 50 kW) - 123,00 PLN Brutto / 100,00 PLN Netto
Kotły pow. 50kW mocy - 307,50 PLN Brutto / 250,00 PLN Netto

Koszt przeglądu rocznego *
Kotły do 50 kW (łącznie z 50 kW) - 270,60 PLN Brutto / 220,00 PLN Netto
Kotły pow. 50kW mocy - 307,50 PLN Brutto / 250,00 PLN Netto

Ceny obsługi urządzeń LAZAR:

Koszt rozruchu zerowego 300 zł
Koszt przeglądu rocznego 300 zł
Zamówienie usługi serwisowej po przez zakładkę „Wyślij zapytanie” bądź telefonicznie.